Lotteriinspektionen avgifter vid insättningsbonus

Licens att tillhandahålla tilläggsspel får endast omfatta tilläggsspel till kortspel där spelaren spelar mot licenshavaren. Licens att tillhandahålla bakomspel får endast omfatta kortspelet Black Jack. Insatser eller vinster i ett sådant spel får inte betalas med kontanter. Penning- och värdeautomater 9 § För varje fartyg får licens ges för högst 75 penning- eller värdeautomater. Ett spel får dock vara beroende av det närmast föregående spelet, om detta spel i sin tur inte har varit beroende av ett tidigare spel och inte heller har gett vinst.

Håll dig uppdaterad!

Avgifter, klicka här! Hur betalas ansökningsavgifter? Avgifter betalas in till Spelinspektionen på Bankgiro Betalningen ska göras i svenska kronor, även om den görs av utlandet. I samband med att du skickar in er ansökan om koncession får ni ett diarienummer som skall anges som OCR-nummer. För övriga ärenden kommer ni att tilldelas information försåvitt hur avgiften ska betalas in mirakel handläggningen. När ska ansökningsavgiften betalas? Ett ansökan om licens kommer inte att börja handläggas förrän ansökningsavgiften är avlönad. Kommer avgiften att återbetalas om anhållan avslås?

TILLGÄNGLIGA TJÄNSTER FÖR UTTAG

Gratis [5] Växlingsavgifter 1. Den processen tar normalt sätt bara några minuter. Vänligen tillse att dina personliga uppgifter stämmer, så att ditt kort kan accepteras. I vissa fall kan vi bedja dig att skicka in verifieringsdokument före vi kan godkänna ditt uttag. Försåvitt en betalningsmetod eller bank för tillfället ligger nere kan detta också bromsa tiden innan ditt uttag når sin slutdestination. Om kostnaderna som MamaMia Bingo debiteras för att behandla dina transaktioner överskrider kommissionen på casino, så förbehåller MamaMia Bingo sig rätten att avvika av kostnaderna från ditt konto före uttaget sker.

TILLGÄNGLIGA TJÄNSTER FÖR INSÄTTNINGAR

Bryta ditt spelkonto Om du väljer att avsluta ditt spelkonto ska licenshavaren, i fem vardagar, betala ut pengarna gällande kontot till dig. Har du misskött dig eller lämnat felaktiga uppgifter riskerar du att bara det som återstår av dina insättningar betalas ut när kontot avslutas. Får spelbolaget avsluta centrum konto? Om spelbolaget avslutar ditt spelkonto ska du informeras.

Tolkning av bestämmelser förhandsbesked

Koncession för både 1 och 2 kr 4. Förnyelse av licens enligt 1—3 kr 5. Ändring av licens enligt 1—3 kr 6. Licens för statligt lotteri eller lotteri för allmännyttiga avsikt a omslutning, till och med kronor 5 kr b omslutning, mer ännu kronor till och med 1 miljon kronor 15 kr c omslutning, mer än 1 miljon kronor till samt med 5 miljoner kronor 60 kr d omslutning, mer än 5 miljoner kronor till och med 15 miljoner kronor kr e omslutning mer ännu 15 miljoner kronor kr 7.